Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Muzeum Miasta Jaworzna w Jaworznie

Muzeum Miasta Jaworzna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miasta Jaworzna w Jaworznie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronach nie posiadają opisów
 • alternatywnych,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków

Wyłączenia

 • Dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3.2 Ustawy (np. dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Burczy.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 618-19-50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna
 • Adres: Muzeum Miasta Jaworzna
  ul. Pocztowa 5
  43-600 Jaworzno
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 618-19-50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

• Budynek Muzeum położony w centrum miasta w niewielkiej odległości od głównych
ciągów komunikacyjnych oraz tras przelotowych.
• Budynek dwupiętrowy. Do budynku prowadzą dwa wejścia : jedno od strony ulicy
Narutowicza (wejście główne), oraz od strony administracyjnej (od parkingu
publicznego – wejście dla pracowników, wejście przystosowane dla osób
niepełnosprawnych).
• Każda przestrzeń w siedzibie Muzeum jest pozbawiona barier architektonicznych.
• Pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i innymi.
• Budynek posiada windę osobową przystosowaną do przewozu osób
niepełnosprawnych.
• Toalety, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się
na Poziomie 0.
• Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
• Przy budynku Muzeum są miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
• Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
• Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze
szczególnymi potrzebami.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

• możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie

Inne informacje i oświadczenia

Muzeum Miasta Jaworzna będzie dalej starać się dostosować swoje witryny w ramach
dostępnych środków finansowych.

 

Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Dudzik

Osoba wprowadzająca : Sylwia Słotwińska

Data publikacji : 17.09.2020

 

Data ostatniej zmiany : 25-03-2021

 

adidas eqt support adv turbo red releases date adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support adv turbo red lands tomorrow adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra pk first look adidas eqt support ultra boost primeknit adidas eqt support ultra primeknit adidas eqt support ultra primeknit vintage white adidas eqt support ultra primeknit core black adidas eqt turbo red collection adidas eqt support 93 17 adidas eqt support 9317 white turbo red adidas eqt support 93 17 core black release date adidas eqt support adv crystal white turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support adv blackturbo red available now adidas eqt support adv pk core blackturbo adidas eqt turbo red collection where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra
adidas originals eqt support 93 17 white turbo red adidas eqt support adv turbo red eqt support adidas eqt turbo red collection interview detailed look adidas originals full turbo red eqt 2017 collection adidas eqt support refined white turbo red get history behind adidas eqt line adidas eqt turbo red collection adidas eqt support adv core black adidas eqt support 9317 adidas eqt support 93 17 whiteturbo red drops today adidas eqt support 9317 turbo red king push adidas eqt boost release date pusha t adidas eqt adv boost release info pusha t adidas eqt boost king push pusha t adidas eqt boost king push greyscale interview pusha t discusses new adidas king push eqt progression style adidas eqt support black pack adidas eqt support black pack adidas eqt support